CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA CM

Địa chỉ: Xóm Bến- Kim Nỗ – Đông Anh- Hà Nội

Emali: congtytudonghoacm@gmail.com

Mobile: 094 598 6597 – 094 806 6597

Kênh FB: https://www.facebook.com/Công-ty-TNHH-Tự-Động-Hoá-CM-109782711179341

Kênh Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC95seNH-l_qusoiEktGWc8w